Częste pytania

1. "Invalid owner in token"

Problem pojawia się w przypadku autoryzacji z wykorzystaniem "grant_type": "client_credentials" (kontekst klienta), po którym następuje próba wykonania akcji w kontekście użytkownika OLX. Na przykład: dodanie ogłoszenia lub sprawdzenie stanu konta. W tej sytuacji konieczne jest wykonanie autoryzacji z użyciem "grant_type": "authorization_code".


2. Content-Type: application/json

Jeśli wykonujesz zapytanie typu GET, nie używaj nagłówka "Content-Type": "application/json" - jest on dedykowany dla zapytań typu: PUT, POST. W przeciwnym razie napotkasz na błąd: 400 Bad Request Error.


3. "Missing required header"

Ten błąd oznacza brak nagłówka wersji w żądaniu. Jest on niezbędny w niektórych żądaniach. Na przykład: jeśli używasz API v2, nagłówek powinien być następujący: "Version": "2.0".


4. Dlaczego refresh_token wygasł?

Refresh token jest ważny jeden miesiąc (2592000 sekund) i wygasa po tym czasie - nie ma możliwości wygenerowania wiecznego refresh tokenu. Może on także zostać zmieniony po wygenerowaniu nowego access tokenu. Wówczas wymagane jest zaktualizowanie tokenu.


5. Jak ustawić callback URL?


6. Czy mogę użyć API do pobierania informacji o ogłoszeniach innych użytkowników?

Nie jest to możliwe - możesz zarządzać wyłącznie ogłoszeniami na swoim koncie OLX.


7. "The grant type is unauthorized for this client_id"

Problem jest związany z "grant_type", którego używasz w żądaniu, jeśli Twoje konto API nie może używać określonego "grant_type". W pierwszej kolejności sprawdź czy "grant_type" jest prawidłowy. Jeśli wszystko wygląda dobrze, ale problem nadal występuje - skontaktuj się z nami.


8. Jak mogę zarządzać swoimi ogłoszeniami w różnych krajach?

Możesz zarządzać swoimi ogłoszeniami w niżej wymienionych krajach:

OLX PL https://www.olx.pl/
OLX BG https://www.olx.bg/
OLX RO https://www.olx.ro/
OLX PT https://www.olx.pt/
OLX UA https://www.olx.ua/
OLX KZ https://www.olx.kz/

Pamiętaj, że client_id oraz client_secret pozwalają zarządzać ogłoszeniami tylko w jednym kraju. Jeśli chcesz zarządzać swoimi ogłoszeniami w innym kraju, musisz autoryzować konto OLX utworzone w tym konkretnym kraju. Wówczas możesz zawnioskować o nowe dane dostępowe odpowiednie dla kraju, w którym chcesz dodawać swoje ogłoszenia.


9. Jak mogę testować API? Czy zapewniacie środowisko testowe?

Niestety nie zapewniamy środowiska dla testowania API. Możesz użyć innego konta OLX lub utworzyć nowe do celów testowych i to na nim przeprowadzać próby.


10. W jakich kategoriach mogę dodawać ogłoszenia?

Niektóre kategorie mogą być wyłączone z możliwości dodawania w nich ogłoszeń (na przykład kategoria Nieruchomości w OLX.pl lub kategorie bezpłatne). Jeśli nie masz pewności czy dana kategoria może być zarządzana przez API, skontaktuj się z nami.

Kategorie, w których można dodawać ogłoszenia poprzez API w OLX.pl:
- 4 (Praca)
- 5 (Motoryzacja)
- 87 (Moda)
- 88 (Dla Dzieci)
- 99 (Elektronika)
- 103 (Zwierzęta)
- 628 (Dom i Ogród)
- 751 (Muzyka i Edukacja)
- 757 (Rolnictwo)
- 767 (Sport i Hobby)
- 4371 (Usługi)


11. Czy istnieje maksymalna liczba zapytań akceptowanych przez OLX API w danym przedziale czasowym?

OLX API zezwala na wykonanie maksymalnie 4500 zapytań, które mogą być wysłane z danego adresu IP w ciągu 5 minut. Limit ten jest ustalony ze względów bezpieczeństwa, aby zapewnić stabilność serwisu. W przypadku przekroczenia tego limitu, automatycznie zostanie wygenerowany następujący błąd:


Rate limits

Jeśli więc dany adres IP używany do odpytywania OLX API jest adresem lokalnym, maksymalna liczba wysyłanych zapytań może wynosić 4500 w ciągu 5 minut. Każde przekroczenie tego limitu jest automatycznie blokowane, a blokada trwa 30 minut. Zalecamy utrzymywanie liczby zapytań poniżej tych wartości, aby mieć pewność, że nie występują ograniczenia, które mogłyby wpłynąć na proces zamieszczania ogłoszeń.

Jeśli sytuacja się powtarza, skontaktuj się z nami i przekaż nam adres IP, z którego odpytujesz OLX API, w celu sprawdzenia i upewnienia się, że nie znajduje się on na liście niezaufanych adresów, a także Request ID zwracany wraz z błędem 403.